Tin tức TV: Tìm 'vùng xanh' cho nồng độ cồn

Talkshow "Tìm 'vùng xanh' cho nồng độ cồn" của Tin tức TV tuần này làm rõ các căn cứ khoa học về việc nồng độ có thể ảnh hưởng tới khả năng điều khiển xe và thực tế sinh hoạt của người dân.