Tin tức TV: Không lãng phí sách giáo khoa

Sau hai năm áp dụng sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, những vấn đề về lãng phí sách giáo khoa vốn đã được đặt ra nay đã hiện rõ trong từng gia đình có con học sách giáo khoa mới. Vậy đâu là giải pháp để sách giáo khoa được sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí?