Talk show: Cần sớm cấm thuốc lá điện tử

Vấn đề quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện còn nhiều khó khăn. Đáng lo ngại nhất hiện nay là sự trà trộn các chất gây nghiện, chất cấm vào thuốc lá điện tử, gây khó khăn trong kiểm soát các sản phẩm trên thị trường.