Talk show: Tuổi trẻ và khát vọng cống hiến

Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên, sinh viên cũng là lực lượng xã hội quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tương lai, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vậy, sinh viên đã và đang tiên phong trong các hoạt động như thế nào để góp phần kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước. Mời bạn đọc xem talk show của Tin tức TV.