Talk show: Khơi thông gói hỗ trợ lãi suất 2%

Gói hỗ trợ lãi suất 2% vẫn đang là vấn đề nóng trên thị trường vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã, bởi ít ai chấp nhận một thực tế "có tiền nhưng không thể tiêu".