Talk show: Thêm sức mạnh cho chiến sĩ áo trắng

Hơn 3 năm qua là giai đoạn đầy khó khăn với toàn ngành Y tế, nhưng bằng tình yêu nghề, các cán bộ ngành Y vẫn bám trụ, vẫn nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho người dân, giữ vững tượng đài những người anh hùng áo trắng.
Những nỗ lực, tâm tư của các chiến sĩ áo trắng trong thời gian qua như thế nào, những khó khăn và cả những trăn trở của ngành Y đã được Đảng, Chính phủ lắng nghe, nỗ lực giải quyết ra sao, mời quý vị theo dõi talk show của Tin tức TV.