TP Hồ Chí Minh dự kiến thu gần 800 tỷ đồng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè mỗi năm

Theo phòng khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố có thể đem lại mỗi năm 800 tỷ đồng cho ngân sách duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố.