Hà Nội mở lại chiến dịch lấy lại vỉa hè

Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố...