TP Hồ Chí Minh chính thức thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường từ 1/9

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn, trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.