Hà Nội nghiên cứu cho phép kinh doanh vỉa hè

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã giao UBND thành phố chỉ đạo các sở chuyên ngành nghiên cứu cho phép kinh doanh vỉa hè, vừa đảm bảo lợi ích, sinh kế cho người dân vừa đảm bảo an ninh trật tự.