TP Hồ Chí Minh sẽ thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường

Bắt đầu từ năm 2024, TP Hồ Chí Minh sẽ cho sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí với mức 20.000 - 350.000 đồng mỗi m2. Nội dung nêu trong tờ trình về mức thu phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố vừa được Sở Giao thông vận tải gửi UBND TP Hồ Chí Minh để báo cáo HĐND thành phố thông qua.