Ngoại giao kinh tế đưa nông sản Việt vươn xa

Sáng 3/10, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Ngoại giao kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp địa phương. Sự kiện nhằm triển khai công tác ngoại giao kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển và xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm nghiệp của Việt Nam ra thị trường nước ngoài.