Giải pháp lâu dài để tránh tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu

Hàng nông sản xếp hàng dài chờ đợi tại các cửa khẩu, trong khi thời gian làm thủ tục thông quan kéo dài, năng lực thông quan hạn chế dẫn đến tình trạng ùn ứ... là tình trạng năm nào cũng diễn ra. Đâu là giải pháp lâu dài để tránh tình trạng này?