Nhiều dư địa cho nông sản Việt xuất khẩu sang Trung Quốc

Trong khi kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang các thị trường truyền thống lớn như Mỹ, Nhật Bản giảm, thì giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại tăng. Việc thúc đẩy mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam là rất cần được chú trọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ những quy định về tiêu chuẩn từ thị trường này.