Đề nghị bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo của Việt Nam.