83 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 83 thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17/8.