Cấm xuất khẩu nếu gian lận mã số vùng trồng

Đối với các vi phạm về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số. Nếu các lô hàng hóa mà cơ quan kiểm dịch thực vật phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tái xuất về nội địa, không cho phép xuất khẩu.