Xuất khẩu nông sản: Cửa rộng nhưng không dễ lọt

Từ xoài, vải và mới đây nhất là sầu riêng, hàng loạt rau quả Việt đã được mở đường chính ngạch xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia. Nhưng chính sự tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tạo ra một cuộc đua giành thị phần tại những thị trường nhập khẩu lớn.