Nông dân Thái Lan tích cực tăng sản lượng gạo

Trong bối cảnh nguồn cung gạo toàn cầu đang bị thắt chặt sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nông dân trồng lúa tại Thái Lan đang gấp rút tăng sản lượng nhằm tận dụng thời điểm gạo được giá.