Giữ vững an ninh lương thực và số lượng đơn hàng gạo

Trong bối cảnh thị trường lương thực trên thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương lưu ý, trong mọi tình huống cần bảo đảm chất lượng hạt gạo và thương hiệu sản phẩm để giữ vững an ninh lương thực, giữ vững đơn hàng, giữ vững thị trường xuất khẩu.