Việt Nam nhiều tiềm năng để phát triển ngành bán dẫn

Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành bán dẫn là nhận định của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức ngày 29/9 tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên thảo luận về các cơ hội hợp tác, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.