Việt Nam lọt trong top 3 thị trường mỳ ăn liền lớn nhất toàn cầu

Thông tin từ Nikkei Asia cho thấy, Việt Nam là một trong 3 thị trường tiêu thụ mỳ gói lớn nhất toàn cầu. Nguồn dữ liệu được cập nhật từ Hiệp hội mỳ ăn liền thế giới, tính toán dựa trên số lượng mỳ gói tiệu thụ tại 56 nền kinh tế.