Vì một Việt Nam xanh - sạch

Tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm là dịp các nước trên toàn thế giới hướng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn - một chiến dịch do Chương trình Môi trường LHQ phát động 30 năm nay. Ở nước ta, chiến dịch này được Bộ TN&MT phát động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường. Năm nay, Bộ TN&MT tiếp tục phát động chiến dịch với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.