Vạch trần bản chất 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Sau một thời gian yên ắng, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã quay trở lại hoạt động tại một số địa phương, kéo theo hậu quả khôn lường từ những tư tưởng mang màu sắc mê tín dị đoan. Mới đây, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" tại Việt Nam.