Không mặc phản cảm ở nơi thờ tự, di tích tín ngưỡng

Hành vi ăn mặc hở hang, phản cảm không chỉ phổ biến ở những chốn ăn chơi mà còn xuất hiện ngay tại những nơi thờ tự linh thiêng. Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế những người ăn mặc không phù hợp vào các di tích.