Xử lý nghiêm hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình trong lễ hội

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản gửi các sở, ngành chức năng và Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tổ chức quản lý lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017.