'Hội Thánh Đức Chúa Trời' lén lút lôi kéo sinh viên

Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bắt đầu xuất hiện một nhóm người từ địa phương khác như Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Bắc Giang... đến truyền đạo trái phép tại các trường để lôi kéo sinh viên tham gia: "Hội Thánh Đức Chúa Trời cứu thế nhân loại”.