Thực hiện EPR giúp doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 4/4, trong khuôn khổ Vietnam Expo 2024 tại Hà Nội, báo Việt Nam News (TTXVN) và Công ty Cổ phần và Quảng cáo Hội chợ Thương mại VINEXAD đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất: Từ chính sách đến thực thi”.  Tọa đàm là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cũng như tạo dựng mối quan hệ hợp tác trong quá trình thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).