Podcast

Góc lạ thế giới: Quần áo sản xuất từ tảo biển

Góc lạ thế giới: Quần áo sản xuất từ tảo biển

Tác động tiêu cực từ ngành thời trang đến môi trường là điều đã được chứng minh. Đây cũng là nguyên nhân khiến một công ty khởi nghiệp tại Israel chế tạo ra loại vải có thành phần chính từ tảo, có thể phân hủy sinh học và hoàn toàn không độc hại.

00:00 / 00:00
0:00