Podcast

Góc lạ thế giới: Xu hướng đi du lịch chỉ để... ngủ

Góc lạ thế giới: Xu hướng đi du lịch chỉ để... ngủ

Du lịch dường như không phải là cách bình thường để cải thiện giấc ngủ của nhiều người. Nhưng “du lịch ngủ” đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, khi nhiều cơ sở nghỉ dưỡng tập trung đến phục vụ những người thiếu ngủ.

00:00 / 00:00
0:00