Podcast

Góc lạ thế giới: Cuộc đời thứ hai của các cây thông Giáng sinh

Góc lạ thế giới: Cuộc đời thứ hai của các cây thông Giáng sinh

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm ra sáng kiến nhằm mang lại cuộc sống mới hữu ích cho các cây thông thay vì ném chúng vào bãi rác sau khi Giáng sinh kết thúc.

00:00 / 00:00
0:00