Podcast

Góc lạ thế giới: Nuôi giòi để khai thác nguyên liệu quý tại Singapore

Góc lạ thế giới: Nuôi giòi để khai thác nguyên liệu quý tại Singapore

Một công ty tại Singapore có thể biến những con giòi, ấu trùng của ruồi, thành thức ăn gia súc, biến phân của loài côn trùng này thành phân bón nông nghiệp, và còn hơn thế.

00:00 / 00:00
0:00