Story

Góc lạ thế giới: Trào lưu tự kết hôn với chính mình ở Hàn Quốc

Góc lạ thế giới: Trào lưu tự kết hôn với chính mình ở Hàn Quốc

Chịu nhiều áp lực xã hội, một bộ phận phụ nữ Hàn Quốc chọn xu hướng tự kết hôn với bản thân để tôn vinh và trân trọng bản thân.

00:00 / 00:00
0:00