EU đề xuất chuyển lợi nhuận từ các tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine

Ngày 20/3, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 tỷ đến 3 tỷ euro, tương đương từ 2,7 tỷ đến 3,3 tỷ USD mỗi năm phát sinh ra từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu.