Tư lệnh Lục quân Ukraine công khai mục tiêu trong năm 2024

Tư lệnh Lục quân Ukraine, Trung tướng Aleksandr Pavlyuk cho biết mục tiêu cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn các bước tiến của Nga và tập hợp lại các đơn vị Ukraine.