Thị trường lao động 'ấm' lại

Thị trường lao động, việc làm trong những tháng cuối năm 2023 được dự báo sẽ trở lại sôi động do các các doanh nghiệp có đơn hàng ổn định hơn.