Đơn hàng giảm, dệt may Việt Nam chờ phục hồi từ quý 3

Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, đơn hàng của toàn ngành trong quý 1/2023 giảm 18 - 22% và tình hình chưa khả quan trong quý 2. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực chuyển đổi theo xu hướng phát triển bền vững để phù hợp với thị trường.