Lao động đăng kí thi tiếng Hàn tăng đột biến

Ngày 08/5 tại Hà Nội đã diễn ra kỳ thi tiếng Hàn năm 2023 đợt 1 cho hơn 23.000 lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. Đây là kỳ thi có số lao động đăng ký đông nhất trong 10 năm trở lại đây.