Doanh nghiệp gồng mình giữ chân lao động chờ phục hồi

Thị trường xuất khẩu 6 tháng cuối năm vẫn chưa thực sự khả quan khi có nhiều ngành hàng bị suy giảm. Dù vậy, các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực duy trì, nhằm đảm bảo công ăn, việc làm cho công nhân. Đáng chú ý là chấp nhận sản xuất chậm lại, giãn, giảm giờ làm, nhưng không sa thải công nhân.