Than Uyên nỗ lực vận động học sinh ra lớp

Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho học sinh tới trường; các thầy, cô giáo đến từng hộ dân để vận động đón học sinh trở lại trường. Bước vào năm học mới, đặc biệt là đến thời điểm này, tỷ lệ học sinh tới lớp ở tất cả các cấp học trên địa bàn huyện đều đạt cao.