Nỗ lực vận động học sinh ra lớp ở vùng biên Mường Nhé

Năm học mới 2023 - 2024 đã cận kề ngày khai giảng. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các thầy cô còn có thêm nhiệm vụ quan trọng là vận động học sinh đến trường.