Miệt mài gieo chữ nơi vùng cao

Thương những đứa trẻ, dân làng vùng khó khát chữ, nhiều giáo viên trẻ đã tình nguyện lên vùng cao dạy học. Và càng trân quý hơn, khi chính những người thầy, cô cũng là người dân tộc thiểu số, đã rời quê hương, bản làng đến những vùng đặc biệt khó khăn hơn để gieo tri thức, trồng người.