Sắp thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm

Từ nay đến hết năm, Bộ Tài chính sẽ thanh, kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó thanh, kiểm tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/7 tại Hà Nội.