Tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.