Phê bình 7 sở Giao thông vận tải

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Khu quản lý đường bộ, các sở Giao thông vận tải quản lý ủy thác quốc lộ, các Ban Quản lý dự án trực thuộc yêu cầu đẩy nhanh giải ngân kinh phí quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023.