Bài toán cho giao thông tĩnh ở đô thị

Hà Nội nhiều lần kiến nghị đưa gầm cầu cạn làm nơi trông giữ phương tiện nhằm giảm bớt áp lực cho giao thông tĩnh tại các đô thị lớn hiện nay. Câu hỏi đặt ra là đây có phải giải pháp lâu dài khi Hà Nội đang có nhiều bất cập cho quỹ đất phục vụ cho giao thông tĩnh hiện nay? Công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông tại các điểm trông giữ này như thế nào?