12 dự án giao thông dự kiến khởi công nửa cuối năm 2023

Theo Bộ Giao thông Vận tải, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chuẩn bị đầu tư 64 dự án. Năm 2023, có 12 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến sẽ tiếp tục khởi công.