Đề xuất tăng hơn 700 tỷ đồng vốn đầu tư dự án kết nối giao thông miền núi

Tổng mức đầu tư dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc được đề xuất tăng hơn 700 tỷ đồng do phát sinh chi phí Giải phóng mặt bằng và một số chi phí khác.