Nhiều quy định mới về cán bộ công chức cấp xã

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định số 33/2023, ngày 10/6 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ 1/8 tới đây sẽ thay thế cho 4 Nghị định của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời sẽ có nhiều điểm mới.