Hà Nội yêu cầu hoàn thành cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/5

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/5/2023.